Renowacja parku Nekla

pomiary geodezyjne w Poznaniu

Opracowano i sporządzono mapę do celów projektowych na zlecenie gminy Nekla. Wykonano inwentaryzacje wszystkich drzew oraz charakterystycznych krzewów na obszarze parku o powierzchni 18 ha. Pomierzono 3653 drzewa z czego 8 z nich to pomniki przyrody. Najstarszym obiektem w parku jest 200 letnia grusza. Zanumerowano drzewa w parku, aby dendrolodzy mogli poddać każde z nich szczegółowej analizie. Naniesiono na mapę ścieżki oraz charakterystyczne dla tego obszaru bagno.

Pomiar drzewostanów

Firma GEOPOZIOM wykonuje szybkie, szczegółowe i precyzyjne pomiary geodezyjne w Poznaniu i województwie wielkopolskim związane z lokalizacją, oznaczeniem i naniesieniem na mapę drzewostanu. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze geodezyjnej przy tworzeniu map numerycznych terenów zielonych, parków, kompleksów pałacowo-zamkowych. Oznaczenia obiektów na obszarach wpisanych do rejestru zabytków są wykonywane bezinwazyjnie.