Oferta

Oferujemy szeroki wachlarz usług geodezyjnych i kartograficznych:

 • mapy do celów projektowych
 • wytyczenie obiektów budowlanych (budynki, sieci uzbrojenia terenu i inne)
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, sieci uzbrojenia terenu
 • geodezyjna inwentaryzacja zagospodarowania działki lub terenu
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • podziały nieruchomości
 • mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej
 • geodezyjne kompleksowe obsługi budów
 • wyznaczenie punktów granicznych
 • ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
 • pomiar objętości mas ziemnych, kruszyw
 • pionowanie elementów konstrukcyjnych
 • połączenie i ponowny podział działek ewidencyjnych

Wyniki pomiaru w postaci map sporządzamy na zamówienie Klienta w postaci analogowej i cyfrowej, w formacie pdf, dwg lub dxf.

Wielkoobszarowe mapy pod projekt

Nasza firma sporządza mapy w wersji numerycznej w najwyższym standardzie. Specjalizujemy się w opracowaniach od kilku do kilkudziesięciu hektarów pod farmy fotowoltaiczne i związaną z nimi infrastrukturę. Dla projektantów, którym technika RGB ułatwia odczytanie treści mapy, wykonujemy opracowania w tej technice. Są zapisywane w wybranym rozszerzeniu, pdf, dxf, dwg. Mogą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zapraszamy do współpracy

W przypadku zainteresowania usługami, jakie oferuje geodeta Poznań, również na terenie całej Wielkopolski, zapraszamy do kontaktu.