Oferujemy szeroki wachlarz usług geodezyjnych i kartograficznych.

 • mapy do celów projektowych
 • wytyczenie obiektów budowlanych(budynki, sieci uzbrojenia terenu i inne)
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, sieci uzbrojenia terenu
 • geodezyjna inwentaryzacja zagospodarowania działki lub terenu
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • mapy z projektem podziału nieruchomości
 • mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej
 • mapy do zasiedzenia
 • mapy do ustalenia służebności gruntowych
 • podział quad usum
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • wznowienie znaków granicznych
 • wyznaczenie znaków granicznych
 • utrwalenie znaków granicznych
 • ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
 • pomiar objętości mas ziemnych, kruszyw
 • pionowanie elementów konstrukcyjnych
 • badanie geometrii szybów windowych
 • badanie osiadań obiektów budowlanych
 • połączenie działek ewidencyjnych
 • połączenie i ponowny podziałek działek ewidencyjnych
 • pomiary sytuacyjne i wysokościowe

Wyniki pomiaru w postaci map sporządzamy na zamówienie klienta w postaci analogowej i cyfrowej, w formacie pdf, dwg lub dxf

Przydatne linki: