Oferujemy szeroki wachlarz usług geodezyjnych i kartograficznych:

 • mapy do celów projektowych
 • wytyczenie obiektów budowlanych (budynki, sieci uzbrojenia terenu i inne)
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, sieci uzbrojenia terenu
 • geodezyjna inwentaryzacja zagospodarowania działki lub terenu
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • mapy z projektem podziału nieruchomości
 • mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej
 • mapy do zasiedzenia
 • mapy do ustalenia służebności gruntowych
 • podział quad usum
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • wznowienie znaków granicznych
 • wyznaczenie znaków granicznych
 • utrwalenie znaków granicznych
 • ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
 • pomiar objętości mas ziemnych, kruszyw
 • pionowanie elementów konstrukcyjnych
 • badanie geometrii szybów windowych
 • badanie osiadań obiektów budowlanych
 • połączenie działek ewidencyjnych
 • połączenie i ponowny podziałek działek ewidencyjnych
 • pomiary sytuacyjne i wysokościowe

Wyniki pomiaru w postaci map sporządzamy na zamówienie Klienta w postaci analogowej i cyfrowej,
w formacie pdf, dwg lub dxf.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą usług zapraszamy do kontaktu.

GeoPoziom Geodezja Poznań jest firmą geodezyjną zatrudniającą geodetów uprawnionych działającą na terenie Poznania. Specjaliści z zakresów geodezyjnej obsługi inwestycji, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz map geodezyjnych do celów prawnych sprostają każdemu wyzwaniu. Usługi geodezyjne jakie oferuje firma GeoPoziom Poznań są wykonywane ze szczególną starannością, spełniając kryteria stawiane przez klienta. Geodeta wykonujący pomiary geodezyjne z naszej firmy jest zaopatrzony w precyzyjny, specjalistyczny sprzęt do najtrudniejszych zadań.