Oferujemy szeroki wachlarz usług geodezyjnych i kartograficznych:

 • mapa do celów projektowych
 • wytyczenie obiektów budowlanych (budynki, sieci uzbrojenia terenu i inne)
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, sieci uzbrojenia terenu
 • geodezyjna inwentaryzacja zagospodarowania działki lub terenu
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • podziały nieruchomości
 • mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej
 • mapy do zasiedzenia
 • mapy do ustalenia służebności gruntowych
 • podział quad usum
 • geodezyjne kompleksowe obsługi budów
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • wznowienia znaków
 • wyznaczenie znaków granicznych
 • utrwalenie punktów granicznych
 • ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
 • pomiar objętości mas ziemnych, kruszyw
 • pionowanie elementów konstrukcyjnych
 • badanie geometrii szybów windowych
 • badanie osiadań obiektów budowlanych
 • połączenie i ponowny podział działek ewidencyjnych

Wyniki pomiaru w postaci map sporządzamy na zamówienie Klienta w postaci analogowej i cyfrowej, w formacie pdf, dwg lub dxf.

W przypadku zainteresowania usługami, jakie oferuje geodeta Poznań, również na terenie całej Wielkopolski, zapraszamy do kontaktu.