Mapa do celów projektowych

Aktualizacja mapy farma fotowoltaiczna

Wykonujemy wielkopowierzchniowe mapy do celów projektowych pod projekty farm fotowoltaicznych dla terenu całego kraju. Między innymi w województwach wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, mazowieckim. Charakteryzuje nas błyskawiczne wykonanie usługi.

Sporządzamy aktualizacje map pod projekty domów jednorodzinnych, przyłączy, budynków usługowych, biurowych, magazynowych na terenie powiatu poznańskiego i Poznania.

Mapa do celów projektowych – inaczej aktualizowana mapa zasadnicza jest to twór kartograficzny sporządzony na wielokrotności kartki formatu A4. W swej treści zawierająca reprezentację kartograficzną szczegółów terenowych pozyskaną w wyniku pomiarów geodezyjnych. Ale także opracowane geodezyjnie linie, które rozgraniczają teren o różnym przeznaczeniu. Również zawiera inwentaryzacje zieleni wysokiej, z wyszczególnionymi pomnikami przyrody. Na mapie do celów projektowych powinny znajdować się granice władania nieruchomości. Można na niej zamieścić elementy mające znaczenie dla projektanta, natomiast nie stanowiące treści geodezyjnej bazy danych. Jest sporządzona w odpowiedniej skali. Zazwyczaj 1:500 dla terenów zurbanizowanych. Sporządzona na kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Powinna posiadać opisane co najmniej 2 krzyże kresek.