Geodezyjna obsługa budowy autostrady

geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezja, a dokładnie cześć rozumiana jako geodezyjna obsługa inwestycji w tym przypadku ma ogromny wpływ na rozwój i gospodarkę naszego Kraju. Zwłaszcza, jeśli mówimy o obiekcie przynoszącym ekonomiczne i geopolityczne korzyści. Każdej doby porusza się po niej 65 tysięcy pojazdów. Każdego roku pokonuje i korzysta z jej usług 23 mln zmotoryzowanych. Stanowi najważniejszą trasę w Europie Środkowo-Wschodniej łączącą dwie wielkie i dostojne stolice Europy Warszawę oraz Berlin. Na jej drodze stoi półmilionowe miasto – Poznań. A dumna nazwa, idealnie nawiązuje do przemian jakie nastąpiły w tej części Europy pod koniec lat 80 ubiegłego stulecia. AUTOSTRADA WOLNOŚCI, zgodnie z nazewnictwem statutowym A2. Nazywana również Autostradą Wielkopolski.

Autostrada

Jest to droga najszybszego ruchu przeznaczona dla pojazdów. Cechą charakterystyczną są co najmniej 2 pasy ruchu w każdym kierunku, oddzielone pasem rozdziału. Jest to droga bezkolizyjna. Zastosowane zostają wiadukty, mosty, na różnych poziomach, nad obiektami typu inna droga, rzeka, tory kolejowe. Wjazdy i wyjazdy są zorganizowane poprzez węzły komunikacyjne. Posiadają pasy awaryjne do postojów technicznych zepsutych pojazdów.

Cel budowy

Budowa Autostrady została wykonana w latach 2002-2012 w wielu etapach. Było to wówczas przedsięwzięcie mające na celu połączyć krańce wschodnie i zachodnie Polski, obsługując jednocześnie stolicę Polski Warszawę, stolicę Wielkopolski Poznań, Łódź, Konin, Świecko i inne duże miasta i miasteczka. W skali europejskiej autostrada będzie stanowić przedłużenie trasy na Berlin i dalej na Zachód Europy.

Plany na przyszłość

Wówczas, już w tamtych czasach dyskutowano czy przypadkiem budowa autostrady na południowej obwodnicy Poznania z dwoma pasami ruchu podoła transportowi, inwestycjom i prężnemu rozwojowi gospodarczemu Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku. Zdecydowano jednak się na budowę dwóch pasów i rozbudowę trzeciego pasa w przyszłości. Na pewno związek miało to z minimalistycznym wejściem w koszty, aby uruchomić, a nie zwlekać.

Silny rozwój mobilizuje przyspieszenie inwestycji

Na szczęście Polska dostaje ogromny kop gospodarczy, a wybudowana autostrada na części okolic Poznania nie wytrzymuje ruchu pojazdów, który waha się między 60-70 tyś pojazdów na dobę. W rezultacie w godzinach szczytu Autostrada zaczyna tracić swoją funkcję drogi szybkiego ruchu. Przeradza się w długi 14 kilometrowy ciąg samochodów stojących jeden za drugim. Oprócz nerwów, wśród kierowców, powodują milionowe straty wśród przedsiębiorców i firm transportowych, a co za tym idzie gospodarce Kraju.

Rozbudowa trzeciego pasa ruchu obwodnicy Poznania

Nie minęło kilka lat, a rozbudowa trzeciego pasa ruchu Autostrady A2 rozpoczęła się. Nie było by nic dziwnego w kolejnej inwestycji budowlanej, gdyby nie fakt, że po raz pierwszy ma zostać to wykonane pod stałym ruchem pojazdów. Geodeci obsługujący budowę, kierownicy inwestycji oraz pozostali eksperci stanęli przed nie lada wyzywaniem.

Rola geodetów na budowie

Każdy etap prac na budowie miał zostać obsłużony przez geodetów. Na geodezyjnej obsłudze inwestycji w poczet usług geodezyjnych wchodzą miedzy innymi założenie osnowy realizacyjnej wraz z jej wyrównaniem, tak jak i sytuacyjnie oraz wysokościowo. Następnie pozyskanie danych dotyczących istniejącego stanu faktycznego terenu. Czyli sporządzenie tak zwanej mapy do celów projektowych stanowiącej dla projektanta podstawę do dalszych etapów prac. Dane przygotowane przez projektanta zostaną przeniesione w teren, co nazywane jest geodezyjnym wytyczeniem.

Zakres 4 uprawnień geodezyjnych

Usługi geodezyjne związane z wytyczeniem, miały dotyczyć między innymi masy bitumicznej, ścieków, znaków pionowych, fundamentów bramownic, ekranów akustycznych, barier energochłonnych, znaków poziomych. Geodeta obsługujący tak wymagającą i dużą inwestycję musi posiadać niezbędne uprawnienia geodezyjne. Zgodnie z Rozporządzeniem wymagany jest zakres 4 czyli geodezyjna obsługa inwestycji

Przebieg prac

Firma GEOPOZIOM wykonała usługi geodezyjne poznańskiej części autostrady, które miały miejsce od 155 900 do 171 500 kilometrażu trasy, między węzłem Poznań Zachód – Poznań Krzesiny (15,6km). Wykonano odbiory wszystkich warstw począwszy od kruszywa i mrozówki, a kończąc na warstwach masy bitumicznej wiążącej i ścieralnej. Wykonano wytyczenie i inwentaryzacje ścieku lanego maszynowo oraz układanego ręcznie, na całej długości trasy. Wytyczenie słupów pod ekrany akustyczne. Wytyczenie oraz pomiar powykonawczy sieci elektroenergetycznej wraz z latarniami. Pomiar skrajni obiektów. Pomiar barier energochłonnych.