Geodeta poznań -geopoziom- Usługi geodezyjne – Geodezja Poznań

Usługi geodezyjne na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności w okolicach miasta Poznań świadczy geodeta uprawniony z dużym doświadczeniem. Firma geodezyjna „GeoPoziom” wszystkie usługi geodezyjne wykonuje profesjonalnie, szybko, z zaangażowaniem. Geodezja to nasza pasja.

Firma Geodezyjna

Ofertę dedykujemy firmom budowlanym, biurom projektowym i osobom prywatnym. Przeprowadzane przez naszą firmę geodezyjną pomiary charakteryzuje jakość i precyzja. Jeśli potrzebujesz dobrego i rzetelnego geodety, który:

  • sporządzi mapę do celów projektowych – pod przebudowę drogi, pod budowę hali magazynowej, pod budowę farmy wiatrowej, w celu zaprojektowania sieci uzbrojenia terenu, pod budowę budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego czy garażu, pod projekt zieleni w parku, pod rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku
  • wytyczy osie projektowanego budynku na ławach fundamentowych, oznaczy na gruncie przebieg projektowanego przewodu
  • zaktualizuje użytek gruntowy, gdyż jest niezgodny ze stanem faktycznym i sporządzi operat z aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
  • przeprowadzi odbiór budynku lub sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i sporządzi operat z inwentaryzacji powykonawczej tych obiektów
  • opracuje mapę z projektem podziału nieruchomości
  • wznowi lub wyznaczy pojedynczy punkt graniczny, punkty graniczne tworzące linię graniczną, całą działkę lub kompleks działek
  • utrwali znakami granicznymi punkty graniczne po przeprowadzonym podziale nieruchomości
  • połączy działki ewidencyjne w celu ponownego podziału, aby zwiększyć potencjał Twojej nieruchomości

Wszystkie świadczone usługi geodezyjne w Poznaniu i okolicach

Jeśli jesteś zainteresowany GEODEZYJNĄ OBSŁUGĄ TWOJEJ INWESTYCJI wypełnij formularz kontaktowy lub nie czekaj i zadzwoń!

Geodezja Poznań „GEOPOZIOM” – USŁUGI GEODEZYJNE na najwyższym poziomie!

Znajdź swoją działkę

Kim jest Geodeta? Kto to? Co robi? Czym się zajmuje?
Geodeta wytycza geodezyjnie osie główne na stopach fundamentowych - Usługi Geodezyjne Poznań
tyczenie osi głównych na stopach fundamentowych

Geodeta to osoba, która zajmuje się zadaniami z dziedziny Geodezji i Kartografii. U podstaw tworzących Geodezję stoją takie nauki jak matematyka, fizyka czy geografia, nie obejdzie się oczywiście bez wszech otaczającej nas informatyki. Geodeta, aby mógł samodzielnie wykonywać zadania z dziedziny Geodezji i Kartografii posiada uprawnienia zawodowe nadawane przez Głównego Geodetę Kraju. Geodeta pełni ważną funkcję w procesie inwestycyjnym. Stoją przed nim zadania sporządzenia mapy do celów projektowych, wytyczenia budynku czy budowli, inwentaryzacji powykonawczej. Jest pomocny przy przeprowadzeniu podziału działki ewidencyjnej, wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych, rozgraniczeniu nieruchomości lub połączeniu działek. Dzięki ciągle rozwijanym i wdrażanym technologiom zwiększają się możliwości skutecznego i szybszego wyznaczenia pozycji w niesprzyjających warunkach. Ważnym elementem każdego pomiaru jest precyzja, którą Geodeta określa i kontroluje. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu i stale postępującej cyfryzacji, sporządzamy mapy nie tylko w wersji analogowej, ale przede wszystkim cyfrowej.

Geodeta zakłada repery robocze - Usługi Geodezyjne Poznań
zakładanie reperów roboczych

Zapraszamy do obejrzenia pozostałej galerii zdjęć

Społeczności:

Pinterest // Reddit // photoblog

  „GEOPOZIOM” – USŁUGI GEODEty | GEODEZJA POZNAŃ