Świadczymy profesjonalne usługi geodezyjne na terenie miasta Poznań i okolic z zakresu geodezji inżynieryjnej, gospodarczej, przemysłowej oraz katastralnej. Zlecenia realizuje geodeta uprawniony. Swoją ofertę kierujemy zarówno do osób prywatnych, architektów, jak i firm projektowych, budowlanych, urzędów geodezyjnych, czy innego rodzaju przedsiębiorstw inżynieryjnych. Specjalizujemy się w pełnej kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych. Podejmujemy zadania na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Geodezja na najwyższym poziomie

Wszelkie prace wykonujemy szybko, profesjonalnie i z należytą starannością. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie i z ogromnym zaangażowaniem. Chętnie pomagamy i udzielamy cennych porad i wskazówek. Staramy się, aby każdy Klient, korzystający z naszych usług był zadowolony i usatysfakcjonowany z efektów naszej pracy. Zdobywane doświadczenie na przestrzeni lat przy wielu inwestycjach daje gwarancje wykonania zlecenia prawidłowo. Natomiast fakt, iż geodezja i kartografia jest naszą pasją, stawia nas w roli biegłych tej dziedziny. Powoduje, że stale się rozwijamy i poszerzamy naszą wiedzę.

Doskonałość wymaga precyzji

Korzystamy z zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Wysokiej klasy nowoczesny sprzęt pomiarowy umożliwia nam osiągnięcie wyników pomiaru na najwyższym poziomie, co w rezultacie przekłada się na jakość i precyzję naszych produktów. Wykorzystanie techniki satelitarnej w połączeniu ze zrobotyzowanym tachimetrem daje gwarancję szybkości wykonania każdego zlecenia nawet w najtrudniej dostępnych miejscach i wymagających warunkach. Natomiast osiągnięta dokładność gwarantuje precyzję pomiaru. Nasze odbiorniki odbierają wszystkie sygnały z udostępnianych światowych systemów satelitarnych. Wszystkie instrumenty pomiarowe posiadają ważne certyfikaty. Osiągana dokładność wysokościowa niwelatorem precyzyjnym pozwala spełnić restrykcyjne wymagania przy badaniu osiadań obiektów lub zakładania osnów wysokościowych.

Geodeta uprawniony Poznań

Szukasz rzetelnego geodety w Poznaniu lub okolicy to napisz lub zadzwoń. Wszystkie prace wykonywane są pod okiem kierownika robót, który jest geodetą uprawnionym posiadającym 3 zakresy uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji. Gwarantuje to prawidłowość wykonania zlecenia, zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jak i prawidłowości przeprowadzenia pomiaru geodezyjnego. Powierz swoją nieruchomość lub inwestycje w odpowiedzialne ręce!

Zakresy uprawnień geodezyjnych

 • 1 – Pomiary sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne
 • 2 – Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, mapy do celów prawnych
 • 4 – Geodezyjna obsługa inwestycji

Usługi wykonywane przez geodetę

 • sporządzenie mapy do celów projektowych (np. pod budowę, przebudowę drogi, domu, hali magazynowej, w celu zaprojektowania sieci uzbrojenia terenu czy projektu zieleni w parku)
 • wytyczenie osi projektowanych budynków na ławach fundamentowych,
 • oznaczenie na gruncie projektowanego przewodu sieci uzbrojenia terenu,
 • aktualizacja użytków gruntowych,
 • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budynku lub sieci uzbrojenia terenu (wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej),
 • opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości,
 • wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie pojedynczych punktów granicznych, granic działki lub całego kompleksu działek,
 • utrwalenie znakami granicznymi  punktów granicznych po przeprowadzonym podziale nieruchomości,
 • połączenie działek ewidencyjnych,
 • kompleksowe obsługi inwestycji budowlanych,

Mapy geodezyjne

Wszystkie mapy geodezyjne mają cechę wspólną, muszą być sporządzone przez geodetę z odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez Głównego Geodetę Kraju. Odpowiednimi, ponieważ mapę z projektem podziału nieruchomości może sporządzić osoba posiadająca zakres 2 upoważniający do wykonywania prac podziałowych, rozgraniczeniowych oraz sporządzania map do celów prawnych. Natomiast do opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów projektowych niezbędny jest zakres 1. Dodatkowy zakres uprawnień geodezyjnych nadawany jako 4 zakres jest konieczny do obsługi budowy, gdzie został ustanowiony nadzór inwestorski. Wszystkie te zakresy oferuje nasza firma, dlatego możemy wykonywać kompleksowo usługi geodezyjne. Niezbędne uprawnienia i do tego precyzyjny sprzęt pomiarowy pozwala realizować geodezję na wysokim poziomie.

Gwarancja sukcesu

Każda inwestycja budowlana ma dużą szanse powodzenia, jeśli jest dobrze zaplanowana. Mapa do celów projektowych zostaje zlecona geodecie do sporządzenia, w przypadku kiedy konieczne jest zgłoszenie lub niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli jesteś projektantem lub inwestorem i poszukujesz sprawdzonego geodety to dobrze trafiłeś. Gwarantujemy terminowe i rzetelne wykonanie zleconego zadania.

Mapa do celów projektowych

Inaczej aktualizowana mapa zasadnicza jest to twór kartograficzny sporządzony na wielokrotności kartki formatu A4. W swej treści zawierająca reprezentację kartograficzną szczegółów terenowych pozyskaną w wyniku pomiarów geodezyjnych. Ale także opracowane geodezyjnie linie, które rozgraniczają teren o różnym przeznaczeniu. Również zawiera inwentaryzacje zieleni wysokiej, z wyszczególnionymi pomnikami przyrody. Na mapie do celów projektowych powinny znajdować się granice władania nieruchomości. Można na niej zamieścić elementy mające znaczenie dla projektanta, natomiast nie stanowiące treści geodezyjnej bazy danych. Jest sporządzona w odpowiedniej skali. Zazwyczaj 1:500 dla terenów zurbanizowanych. Sporządzona na kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Powinna posiadać opisane co najmniej 2 krzyże kresek.

Inwentaryzacja obiektów inżynieryjnych

Po zakończeniu prac budowlanych produktem finalnym jest mapa z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego. Nasza firma wykonuje pomiary nowych obiektów oraz sporządza mapę zawierającą w swej treści wybudowany obiekt budowlany wraz z otaczającą go infrastrukturą.

Podział nieruchomości

Działki ewidencyjne charakteryzuje geometria, kształt, powierzchnia. Jeśli któryś z parametrów nie odpowiada właścicielowi, można go zmodyfikować w granicach władania nieruchomością. Wówczas  biuro geodezyjne przygotowuje mapę z projektem podziału nieruchomości.

Czym się zajmuje geodeta na budowie

Inwestycja budowlana to skomplikowany proces, prowadzony przez specjalistów z różnych dziedzin. Zadaniem geodetów na budowie jest zapewnienie precyzji, przyspieszenie i ułatwienie pozostałym pracownikom przejścia przez kolejne etapy inwestycji. Sukcesem inwestycji jest ukończenie budowy w terminie oraz jej wykonanie zgodnie z założeniami projektowymi. Twoja inwestycja poprowadzona przez nasz zespół ekspertów, zostanie zakończona w terminie. Priorytetem jest realizacja projektu z najwyższą dostępną precyzją. Dla nas każdy milimetr ma znaczenie i liczy się każdy detal.

Obsługa geodezyjna inwestycji

Firma geodezyjna Geopoziom jest ekspertem w geodezyjnej obsłudze obiektów budowlanych. Chcesz wybudować tunel, most, drogę lub budynek? A może inny zaawansowany obiekt? Zapraszamy do współpracy. Przykładowe prace geodezyjne wykonywane przy realizacji inwestycji:

 • Założenie osnowy realizacyjnej sytuacyjnej i wysokościowej
 • Wytyczenie obrysu budynku
 • Tyczenie przebiegu ścian szczelinowych
 • Tyczenie umiejscowienia żurawi wieżowych dla realizacji robót
 • Wytyczenie osi stóp, ław, płyt fundamentowych na podłożach betonowych
 • Tyczenie osi słupów i ścian na stopach, ławach i płytach fundamentowych
 • Wytyczenie głównych osi słupów i ścian na poszczególnych kondygnacjach
 • Inwentaryzacja szybów windowych
 • Założenie reperów wysokościowych na poszczególnych kondygnacjach
 • Inwentaryzacja powykonawcza poszczególnych stropów
 • Inwentaryzacja powykonawcza pionowości i liniowości przebiegu ścian zewnętrznych
 • Tyczenie przyłączy i zewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • Tyczenie elementów zagospodarowania terenu (wjazdy, drogi, chodniki, mała architektura)
 • Prowadzenie monitoringu osiadania budynków
 • Dokonanie pomiarów powierzchni użytkowej budynków i poszczególnych lokali
 • Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektów wraz z uzbrojeniem
 • Opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej uzgodnionej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Wytyczenie budynku

Budynek to budowla która ma za zadanie stanowić bezpieczne miejsce przeznaczone na pobyt ludzi i chronić ich przed warunkami atmosferycznymi. Składa się z fundamentu, ścian i dachu. Całość stanowi konstrukcje na którą oddziałują siły. Wytyczając budynek należy zrealizować osie zgodnie z rysunkiem stanowiącym projekt budowlany na drewniane ławy ciesielskie lub betonowe ławy fundamentowe. Następnie przenosi poszczególne osie na kolejne kondygnacje budynku. Wyznacza poziom budowy określony przez projekt. Masz w planach wybudować dom? Przyjedziemy, wskażemy granice i wytyczymy Twój budynek. Oferujemy usługi geodezyjne dla budownictwa komunikacyjnego, mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego, wodnego. Zapraszamy do kontaktu!

Atuty firmy geodezyjnej Geopoziom

 • Przewaga dzięki precyzji – Pomiary są wykonywane nowoczesnym tachimetrem precyzyjnym, prestiżowej marki Trimble 
 • Uprawnieni do pomiarów – Firmę reprezentuje mierniczy z 3 zakresami uprawnień
 • Geodeci na najwyższym poziomie – Świadczone usługi charakteryzuje jakość i precyzja

Zapytania

W jaki sposób krok po kroku zlecić nam do wykonania usługę geodezyjną. Najprościej napisać na podany w zakładce „kontakt” adres e-mail zapytanie. Druga możliwość to nawiązanie kontaktu telefonicznie. Do zlokalizowania obiektu wystarczy podać adres nieruchomości lub numer działki i obręb. Chętnie omówimy i sprecyzujemy, co Państwo potrzebują. Pomożemy w ustaleniu jakiego rodzaju wynik pracy geodezyjnej jest potrzebny Państwu do załatwienia sprawy. Podpowiemy jakie rozwiązanie będzie dla Państwa najbardziej korzystne i przyspieszy załatwienie sprawy. Ustalimy koszt wykonania zlecenia.

Geodeta – cennik

Nie posiadamy cennika na stronie, ponieważ każdą prace wyceniamy indywidualnie. Pomimo podobieństw wynikających z rodzaju i zakresu powierzonego zlecenia, różnice wynikające z obszaru opracowania i trudności terenu mają istotny wpływ na cenę.

Z usług firmy Geopoziom skorzystało już wielu klientów. Z opinii wynika, że wykonujemy zadania z właściwym podejściem do tematu, a co ważne terminowo. A z efektów naszej pracy jesteśmy dumni. Ponieważ przyspieszamy rozwój gospodarki i ułatwiamy życie społeczeństwu na przykład poprzez geodezyjną obsługę budowy dróg publicznych, czy usługi geodezyjne związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej.

Pozostałe usługi

Podejmujemy się również nieszablonowych zadań, gdzie wymagana jest geodezyjna precyzja. Więc jeśli zauważą Państwo potrzebę zastosowania milimetrowej dokładności serdecznie zapraszamy. Służymy również w przypadkach, kiedy konieczne jest opatrzenie dokumentu podpisem geodety uprawnionego jako osoby zaufania publicznego.

Przykłady nieszablonowych pomiarów i opracowań:

 • podział nieewidencyjny dla celów ogrodów działkowych
 • pomiar powierzchni lokalu mieszkalnego lub usługowego

Galeria zdjęć

geodeta Poznań reper
zakładanie reperów w Poznaniu
geodeta wykonuje pomiary poza Poznaniem
pomiary objętości kruszyw
geodeta obsługuje inwestycję Poznań
tyczenie osi szybu windowego
geodeta tyczy osie Poznań
tyczenie osi głównych na stopach fundamentowych
geodeta w Poznaniu inwentaryzuje kanalizację
inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej
usługi geodety w Poznaniu
tyczenie osi ścian fundamentowych
geodeta prowadzi geodezyjną obsługę budowy w Poznaniu
obsługa budowy budynku