Świadczymy profesjonalne usługi geodezyjne na terenie miasta Poznań i okolic z zakresu inżynierii przemysłowej, budowlanej oraz geodezji katastralnej. Specjalizujemy się w pełnej kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych. Swoją ofertę kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak i firm projektowych, budowlanych czy innego rodzaju przedsiębiorstw inżynieryjnych. Podejmujemy zlecenia na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Geodezja na najwyższym poziomie

Wszelkie prace wykonujemy szybko, profesjonalnie i z należytą starannością. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie i z ogromnym zaangażowaniem. Chętnie pomagamy i udzielamy cennych porad i wskazówek. Staramy się, aby każdy Klient, korzystający z naszych usług był zadowolony i usatysfakcjonowany z efektów naszej pracy.

Doskonałość wymaga precyzji

Korzystamy z zaawansowanych rozwiązań technologicznychWysokiej klasy nowoczesny sprzęt pomiarowy umożliwia nam osiągnięcie wyników pomiaru na najwyższym poziomie, co w rezultacie przekłada się na jakość
i precyzję naszych produktów. Wykorzystanie techniki satelitarnej w połączeniu ze zrobotyzowanym tachimetrem daje gwarancję szybkości wykonania każdego zlecenia nawet w najtrudniej dostępnych miejscach i wymagających warunkach. Natomiast osiągnięta dokładność gwarantuje precyzję pomiaru. Wszystkie instrumenty pomiarowe posiadają ważne certyfikaty.

Oferta świadczonych usług geodezyjnych

 • sporządzenie mapy do celów projektowych (np. pod budowę, przebudowę drogi, domu, hali magazynowej, w celu zaprojektowania sieci uzbrojenia terenu czy projektu zieleni w parku)
 • wytyczenie osi projektowanych budynków na ławach fundamentowych,
 • oznaczenie na gruncie projektowanego przewodu sieci uzbrojenia terenu,
 • aktualizacja użytków gruntowych,
 • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej  budynku lub sieci uzbrojenia terenu (wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej),
 • opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości,
 • wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie pojedynczych punktów granicznych, granic działki lub całego kompleksu działek,
 • utrwalenie znakami granicznymi  punktów granicznych po przeprowadzonym podziale nieruchomości,
 • połączenie działek ewidencyjnych,
 • kompleksowe obsługi inwestycji budowlanych,
 • mapy geodezyjne

Usługi geodety uprawnionego w Poznaniu

Szukasz rzetelnego geodety w Poznaniu lub okolicy to napisz lub zadzwoń. Wszystkie prace geodezyjne wykonywane są pod okiem kierownika robót, który jest geodetą uprawnionym posiadającym 3 zakresy uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji. Gwarantuje to prawidłowość wykonania usługi geodezyjnej zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, jak i prawidłowości przeprowadzenia pomiaru geodezyjnego. Powierz swoją nieruchomość lub inwestycje w odpowiedzialne ręce!

Zakresy uprawnień

 • 1 – Pomiary geodezyjne sytuacyjne, wysokościowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne
 • 2 – Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, mapy do celów prawnych
 • 4 – Geodezyjna obsługa inwestycji

Wyższy poziom geodezji

Wszystkie mapy geodezyjne mają cechę wspólną, muszą być sporządzone przez geodetę z odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez Głównego Geodetę Kraju. Odpowiednimi, ponieważ mapę z projektem podziału nieruchomości może sporządzić geodeta posiadający zakres 2 uprawnień upoważniający do wykonywania prac podziałowych, rozgraniczeniowych oraz sporządzania map do celów prawnych. Natomiast do opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów projektowych niezbędny jest zakres 1 uprawnień. Dodatkowy zakres uprawnień geodezyjnych nadawany jako 4 zakres jest konieczny do obsługi budowy, gdzie został ustanowiony nadzór inwestorski. Wszystkie te zakresy oferuje Geopoziom, dlatego możemy wykonywać kompleksowo usługi geodezyjne. Niezbędne uprawnienia i do tego precyzyjny sprzęt pomiarowy pozwala realizować geodezję na wyższym poziomie.

Gwarancja sukcesu

Każda inwestycja budowlana ma dużą szanse powodzenia, jeśli jest dobrze zaplanowana. Mapa do celów projektowych zostaje zlecona geodecie do sporządzenia, w przypadku kiedy konieczne jest zgłoszenie lub niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli jesteś projektantem lub inwestorem i poszukujesz sprawdzonego geodety to dobrze trafiłeś. Gwarantujemy terminowe i rzetelne wykonanie zleconego zadania.

Mapa do celów projektowych

Inaczej aktualizowana mapa zasadnicza jest to twór kartograficzny sporządzony na wielokrotności kartki formatu A4. W swej treści zawierająca reprezentację kartograficzną szczegółów terenowych pozyskaną w wyniku pomiarów geodezyjnych. Ale także opracowane geodezyjnie linie, które rozgraniczają teren o różnym przeznaczeniu. Również zawiera inwentaryzacje zieleni wysokiej, z wyszczególnionymi pomnikami przyrody. Na mapie do celów projektowych powinny znajdować się granice władania nieruchomości. Można na niej zamieścić elementy mające znaczenie dla projektanta, natomiast nie stanowiące treści geodezyjnej bazy danych. Jest sporządzona w odpowiedniej skali. Zazwyczaj 1:500 dla terenów zurbanizowanych. Sporządzona na kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Powinna posiadać opisane co najmniej 2 krzyże kresek.

Inwentaryzacja obiektów inżynieryjnych

Po zakończeniu prac budowlanych produktem finalnym jest mapa z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego. Geodeta uprawniony z naszej firmy wykonuje pomiary geodezyjne nowych obiektów oraz sporządza mapę zawierającą w swej treści wybudowany obiekt budowlany wraz z otaczającą go infrastrukturą.

Podział nieruchomości

Działki ewidencyjne charakteryzuje geometria, kształt, powierzchnia. Jeśli któryś z parametrów nie odpowiada właścicielowi, można go zmodyfikować w granicach władania nieruchomością. Wówczas  biuro geodezyjne przygotowuje mapę z projektem podziału nieruchomości.

Kompleksowe usługi geodezyjne Poznań

Inwestycja budowlana to skomplikowany proces, prowadzony przez specjalistów z różnych dziedzin. Zadaniem geodety na budowie jest zapewnienie precyzji, przyspieszenie i ułatwienie pozostałym pracownikom przejścia przez kolejne etapy inwestycji. Sukcesem inwestycji jest ukończenie budowy w terminie oraz jej wykonanie zgodnie z założeniami projektowymi. Twoja inwestycja poprowadzona przez nasz zespół geodetów ekspertów, zostanie zakończona w terminie. Priorytetem jest realizacja projektu z najwyższą dostępną precyzją. Dla nas każdy milimetr ma znaczenie i liczy się każdy detal. Powierz swoją budowę w odpowiedzialne ręce.

Obsługa geodezyjna inwestycji

Firma geodezyjna GeoPoziom jest ekspertem w geodezyjnej obsłudze obiektów budowlanych. Chcesz wybudować tunel, most, drogę lub budynek? A może inny zaawansowany obiekt? Zapraszamy do współpracy. Przykładowe prace geodezyjne wykonywane przy realizacji inwestycji:

 • Założenie osnowy realizacyjnej sytuacyjnej i wysokościowej
 • Wytyczenie obrysu budynku
 • Tyczenie przebiegu ścian szczelinowych
 • Tyczenie umiejscowienia żurawi wieżowych dla realizacji robót
 • Tyczenie głównych osi stóp, ław, płyt fundamentowych na podłożach betonowych
 • Tyczenie głównych osi słupów i ścian na stopach, ławach i płytach fundamentowych
 • Tyczenie głównych osi słupów i ścian na poszczególnych kondygnacjach
 • Inwentaryzacja szybów windowych
 • Założenie reperów wysokościowych na poszczególnych kondygnacjach
 • Inwentaryzacja powykonawcza poszczególnych stropów
 • Inwentaryzacja powykonawcza pionowości i liniowości przebiegu ścian zewnętrznych
 • Tyczenie przyłączy i zewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • Tyczenie elementów zagospodarowania terenu (wjazdy, drogi, chodniki, mała architektura)
 • Prowadzenie monitoringu osiadania budynków
 • Dokonanie pomiarów powierzchni użytkowej budynków i poszczególnych lokali
 • Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych obiektów wraz z uzbrojeniem
 • Opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej uzgodnionej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Wytyczenie budynku

Budynek to budowla która ma za zadanie stanowić bezpieczne miejsce przeznaczone na pobyt ludzi i chronić ich przed warunkami atmosferycznymi. Składa się z fundamentu, ścian i dachu. Całość stanowi konstrukcje na którą oddziałują siły. Geodeta tyczący budynek nanosi osie z rysunku stanowiącego projekt budowlany na drewniane lub betonowe ławy fundamentowe. Następnie przenosi poszczególne osie na kolejne kondygnacje budynku. Wyznacza poziom budowy określony przez projekt. Masz w planach wybudować dom? Napisz lub zadzwoń! Przyjedziemy, wskażemy granice i wytyczymy Twój budynek. Oferujemy usługi geodezyjne dla budownictwa komunikacyjnego, mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego, wodnego. Zapraszamy do kontaktu!

Galeria zdjęć

geodeta Poznań reper
zakładanie reperów w Poznaniu
geodeta wykonuje pomiary poza Poznaniem
pomiary objętości kruszyw
geodeta obsługuje inwestycję Poznań
tyczenie osi szybu windowego
geodeta tyczy osie Poznań
tyczenie osi głównych na stopach fundamentowych
geodeta w Poznaniu inwentaryzuje kanalizację
inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej
usługi geodety w Poznaniu
tyczenie osi ścian fundamentowych
geodeta prowadzi geodezyjną obsługę budowy w Poznaniu
obsługa budowy budynku