geodeta Poznań
pomiary objętości kruszyw
Geodeta tyczy osie szybu windowego w Poznaniu na budowie
tyczenie osi szybu windowego
budowa budynku w Poznaniu, wytyczenie osi ścian fundamentowych
tyczenie osi ścian fundamentowych

geodeta wykonuje pomiar sieci uzbrojenia terenu
tyczenie oraz inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej
geodezyjna obsługa inwestycji w Poznaniu
obsługa budowy budynku